O nás                            "Náš příběh"

 "Smějící se kůň vždy nese na svém hřbetě neviditelného jezdce."

(Klaus Ferdinand Hemfling)

Jsme dvoučlenný tým,  který je v kontaktu s koňmi od roku 2007.

Posledních šest let je kontakt každodenní, neboť součástí živého inventáře zakoupených nemovitostí byli a stále jsou dva valaši. 

Neustále se opakující problémy nejen nás, ale i našich nových koňských přátel, s dostupnotí kompetentních a kvalitních odborníků v oblasti péče o koně, nás motivovaly k rozšíření vzdělání a absolvovat  rekvalifikační kurzy a vzdělávací semináře zaměřené na podkovářství, brašnářství, sedlářství, jezdectví.

Po obeznámení s metodami pasování sedla prezentovaných na Americaně  v Augsburgu 2013, jsme narazili na metodu dynamického měření tlaku pod sedlem přímo na hřbetu koně a na měřící systém EQUIscan Topograph PRO. Průkaznost a objektivnost měření nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli přístroje včetně softwaru zakoupit (jako první do ČR).

Absolvovali jsme profesní školení pro aplikaci a vyhodnocení měřících metod s maximálním využitím jejích možností. Dále odborné semináře a kurzy se zaměřením na vyhodnocení a pasování sedla, metodu dynamického měření tlaku pod sedlem, základy anatomie  koňských zad a biomechaniky pohybu, analýzu sedu jezdce.

Pro testovací měření jsme použily naše koně, sebe a malou sbírku našich sedel, což nám umožnilo neuvěřitelných více než 100 kombinací měření.

Potvrdili jsme si tak objektivnost a průkaznost obou metod při posouzení nejen sedla samotného, ale především při celkovém podstatném hodnocení spolupůsobení jezdec - sedlo - kůň, který považujeme za jeden z klíčových faktorů zvýšení welfare koní.

Věříme, že nové metody pasování sedla pomohou všem, kdo se je rozhodnou využít, zažít pocit, který příslovečně vyjadřují slova našeho skvělého přítele : " SEĎ V KOŇOJ ! "