Správně padnoucí sedlo

                                    " Sedlo mne samo posadí do místa, kde mám sedět, a sedí se mi tam nenuceně. "(MVDr. Norbert Záliš, Jezdectví pro vzdělance) 

Problematika padnoucího sedla je i přes širokou nabídku rozdílných typů sedel často opakovaně diskutována.

Správné sedlo pro koně i jezdce se hledá a konstruuje zpravidla obtížněji a trvá to déle, než plánujeme.

Špatná koupě je drahá a má povětšinou negativní následky pro koně i jezdce !

                                                            " Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí, než dělat nové. "    (Wieslaw Leon Brudziňski)


Sedlo je důležitým spojovacím článek mezi koněm a jezdcem.


Parametry sedlové kostry spolu s tvarem sedlových polštářů odpovídají anatomii koňského hřbetu.      


Umístění sedla do správné polohy na koňském hřbetu je základním předpokladem fungující biomechaniky pohybu koně i jezdce. 

Správná velikost a tvar posedlí umožňuje jezdci rovnovážný, uvolněný sed.


Hustota, rovnoměrnost a souměrnost vycpávkového materiálu spolu s odpovídající délkou a vzdáleností sedlových polštářů zajišťuje rovnoměrné rozložení váhy jezdce. 


Nelze tedy posuzovat jen sedlo samotné, nebo zda padne pouze koni nebo pouze jezdci. 


Je třeba vždy při pasování sedla posuzovat a nahlížet na všechny dílčí prvky tvořící dohromady harmonický celek "JEZDEC - SEDLO - KŮŇ"